Većina proizvedenih baterija Vidima imaju keramičku mešačku glavu 40 i 47 mm Ideal Standard sa CLICK sistemom. Podsećanja radi, Ideal Standard je kompanija koja je uvela keramički disk kao zaptivni element i tako postala preteča tehnološke revolucije u oblasti proizvodnje baterija . Danas, stotinu miliona keramičkkih baterija Ideal Standard ugrađeno je širom sveta. One se neprestano usavršavaju, ne samo u pogledu dužine trajanja i pouzdanosti, već i u povećanju udobnosti, ekonomičnosti i bezbednosti pri upotrebi. Keramička mešačka glava sa CLICK sistemom, pruža korisniku napredne funkcije za kontrolisanje temperature tople vode, čime se postiže funkcija uštede vode i povećanje radnog prostora za funkcionisanje ručice a samim tim se olakšava kontrolisanje temperature u zoni udobnosti.