• Sa horizontalnim odvodom
  • Bez WC daske;
  • Preporučuje se kombinacija sa WC vodokotlićem W630301;
  • Moguća je kombinacija samo sa WC daskama:
  • - W30110 od duroplasta
  • Preporučuje se montaža sa kompletom WW965068
Nabavi sa spiska

Moje kupatilo

    Nabavi sa spiska

    Moje kupatilo