• Prečnik glave tuša je Ø 200 mm;
  • Zglob 100 mm za montiranje na plafon;
  • Ograničenje protoka 9,5 l/min;
  • Pakovanje: u kutiji
Nabavi sa spiska

Moje kupatilo

    Tehničke informacije

    Nabavi sa spiska

    Moje kupatilo