• 3-funkcionalni (tro-funkcionalni) ručni tuš 100 mm;
  • Ograničen protok 8l/min;
  • Pakovanje: blister pakovanje
Nabavi sa spiska

Moje kupatilo

    Nabavi sa spiska

    Moje kupatilo