• Baterija sa jednom ručicom za zidni tuš:
 • 35 mm keramička mešačka glava;
 • Stadardno spajanje sa poklopcima i holenderovim maticama;
 • Ugrađen keramički prekidač za prebacivanje različitih funkcija;
 • Metalna ručica sa indikatorom za toplu i hladnu vodu;
 • Rotirajuća izlivna lula;
 • Tuš glava: 200mm prečnik; ograničen protok 9,5l/min;
 • Ručni tuš:
 • 3(tro)-funkcionalan: jak mlaz, slab mlaz, masaža;
 • 80mm prečnik; ograničen protok 7,6l/min;
 • Metalno, duplo prepleteno crevo 1500mm;
 • Cev tuša: metalna konzola za fiksiranje, nadoknađuje odstupanje od 10mm u zidu;
 • Hromirano
Nabavi sa spiska

Moje kupatilo

  Nabavi sa spiska

  Moje kupatilo