• 35 mm keramička mešačka glava;
  • Standardno S spajanje;
  • Metalna ručica sa indikatorom tople i hladne vode;
  • Ručni prekidač;
  • Sigurnosni ventil;
  • Aerator Perlator
Nabavi sa spiska

Moje kupatilo

    Nabavi sa spiska

    Moje kupatilo