• Sa centralnim otvorom za bateriju;
  • Za samostalnu ugradnju ispoštovati standard EN 14688
  • Preporučuje se kombinacija: komplet za montažu E501067
  • Ispirajući ventil (G 1/2, veza sa baterijom 10 mm/G 3/8) - B1529AA
  • Sifon - cev za umivaonik G1 1/4 - A2305AA
  • Poklopac za sifon G1 1/4 - B4801AA (u slučaju instalacije baterije bez pražnjenja)
Nabavi sa spiska

Moje kupatilo

    Nabavi sa spiska

    Moje kupatilo