• Sa centralnim otvorom za bateriju
  • Uključuje prsten za prelivnik B960560AA
  • Preporučuje se kompletiranje sa stubom W314201 ili polustubom W310101
  • Preporučuje se komplet za montažu M10x140mm (WW9653440)
Nabavi sa spiska

Moje kupatilo

    Nabavi sa spiska

    Moje kupatilo