• Sa otvora za bateriju;
  • Uključuje prsten za prelivnik B960560AA;
  • Preporučuje se komplet: sa stubom W314201 ili polustubom W310101;
  • Preporučuje se komplet za montažu M10 x 140 mm (WW965340)
Nabavi sa spiska

Moje kupatilo

    Nabavi sa spiska

    Moje kupatilo