• Materijal za ugradnju W371167 ili W371267
  • ABS material
  • 230 h 170 x 10,2 mm
Nabavi sa spiska

Moje kupatilo

    Nabavi sa spiska

    Moje kupatilo