• 35 mm keramička Click mešačka glava;
  • Spajanje Easy Fix;
  • Fleksibilne veze G3/8“;
  • Rotirajuća izlivna lula;
  • Metalna ručica sa indikatorom za toplu i hladnu vodu;
  • Aerator Perlator
Nabavi sa spiska

Moje kupatilo

    Nabavi sa spiska

    Moje kupatilo