• 35 mm keramička Click mešačka glava;
  • Cevni raspršivač vode;
  • Spajanje sa fleksibilnim vezama G3/8“;
  • Sistem za fiksiranje Easy Fix;
  • Aerator Perlator
Nabavi sa spiska

Moje kupatilo

    Nabavi sa spiska

    Moje kupatilo