• P-tech termostatska mešačka glava i G1/2 180˚ keramička mešačka glava;
  • Standardno priključivanje na mrežu;
  • Izolirana konstrukcija tela cool body;
  • Sigurnosno dugme za ograničenje temperature;
  • Eko dugme za ograničenje potrošnje vode;
  • Sigurnosni ventil;
  • Bez dodataka
Nabavi sa spiska

Moje kupatilo

    Nabavi sa spiska

    Moje kupatilo