• Sa centralnim otvorom za bateriju;
  • Uključuje prsten za prelivnik B960560AA;
  • Preporučuje se kombinacija sa montažnim kompletima WW965068
Nabavi sa spiska

Moje kupatilo

    Nabavi sa spiska

    Moje kupatilo