1. O nama

Ova pravila privatnosti se odnose na internet sajtove ("Sajtovi") kojima upravljaju Ideal Standard International NV i njena zavisna društva ("Ideal Standard", "mi", "naš" i "nas"), kao i na obradu ličnih podataka od strane Ideal Standard-a u skladu sa ovim pravilima. Zamenica "Vi" ili "Vaš" odnosi se na Vas, korisnika.

Ideal Standard poštuje Vašu  privatnost i posvećen je zaštiti ličnih podataka koje delite sa nama. Ova pravila opisuju način na koji prikupljamo i koristimo vaše lične podatke, putem Sajtova i kroz email komunikaciju sa Vama. Sajtovi su hostovani na različitim serverima u okviru Evropskog ekonomskog prostora. 

2. Propisi o zaštiti podataka o ličnosti

Mi smo svesni zakonskih obaveza koje imamo kao "rukovaoci podataka" i sledimo principe zaštite podataka iz Direktive EU o zaštiti podataka o ličnosti iz 1995. g. i iz važećeg nacionalnog zakonodavstva. Preduzimamo sve napore kako bismo osigurali da se lični podaci koje primamo i koristimo uvek čuvaju, koriste, prenose i obrađuju u skladu sa našim zakonskim obavezama.

3. Ostali sajtovi

Naši Sajtovi mogu sadržati linkove ka drugim sajtovima. Ova pravila o privatnosti se odnose samo na naše Sajtove, a ne i na druge sajtove, uključujući i bilo koje internet stranice na koje možete biti preusmereni sa naših Sajtova. Da biste pristupili sajtovima ili izvorima informacija trećih strana, potrebno je da napustite naš Sajt. Pošto mi ne upravljamo internet sajtovima u vlasništvu trećih lica, niti imamo bilo kakvu kontrolu nad sadržajem istih, Vi izričito prihvatate i potvrđujete da ste saglasni da mi nismo ni na koji način odgovorni za internet sajtove trećih strana, uključujući, ali ne ograničavajući se na, sadržaj, pravila, dostupnost, promocije, proizvode, usluge ili aktivnosti tih sajtova i/ili bilo kakve posledice, gubitke, štete ili probleme koji proističu, koji su učinjeni ili su u vezi sa tim sajtovima. Preporučujemo Vam da se upoznate sa svim pravilima, uslovima i odredbama, uključujući i pravila o privatnosti, na svakom sajtu koji posećujete.

Kako dobijamo lične informacije o Vama?
Kao rezultat Vaše posete našim Sajtovima i naše komunikacije sa Vama, mi možemo doći u posed i obrađivati one informacije koje dobijemo od Vas. Lični podaci koje prikupljamo mogu biti:

Vaše ime /  Vaš broj telefona / Vaša e-mail adresa /  Vaša adresa prebivališta /  Vaša profesija.

Činjenjem dostupnim bilo kojih ličnih podataka prilikom posete Sajtu, smatra se da ste dali pristanak za njihovu obradu u skladu sa ovom Pravilima o privatnosti.

4. Kako prikupljamo i koristimo informacije koje nisu podaci o ličnosti?

Molimo da imate na umu da, kada posetite neki od naših Sajtova, mi  automatski prikupljamo određene ne-lične podatke, kao što su tip operativnog sistema (npr. Windows ili Mac OS) i tip pretraživača (npr. Safari, Netscape, Internet Explorer) koji koristite, kao i ime domena Vašeg Internet provajdera. Ove ne-lične podatke povremeno koristimo kako bismo poboljšali dizajn i sadržaj Sajtova, kao i da bismo personalizovali Vaše posete Sajtovima.

5. Šta radimo sa Vašim ličnim podacima?

Lične podatke koje nam učinite dostupnim koriste Ideal Standard, naša povezana društva i naši eksterni saradnici, pružaoci usluga i drugi saugovornici sa kojima imamo izgrađen odnos poverenja, za sledeće namene:

  • za obradu pitanja primljenih putem sajtova
  • da biste postali pretplatnici i da bismo Vam slali naše biltene
  • za marketing istraživanja i razvoj usluga
  • da bismo Vam pružili informacije o proizvodima i akcijama koje Vam mogu biti interesantne 
  • za istraživanja vezana za naše proizvode ili sajtove
  • u druge svrhe, koje su naznačene u trenutku dobrovoljnog podnošenja Vaših ličnih informacija 


Marketing
Ponekad možemo koristiti Vaše lične podatke da bismo Vam slali e-mail poruke ili automatizovane marketinške materijale u vezi sa našim uslugama i usluga trećih lica, u svakom takvom slučaju, to se dešava uz Vašu prethodnu saglasnost. E-mail poruke mogu zahtevati Vašu  potvrdu, kako bismo znali da li ste dobili i bili u mogućnosti da otvorite poruku.
Možete da odustanete od prijema takvih marketinških poruka, besplatno i u bilo kom trenutku, tako što ćete na takvu poruku odgovoriti emailom koji pod “Subject” sadrži reč "Odjava" /"unsubscribe" / ili tako što ćete pratiti uputstva u bilo kojem marketinškom obaveštenju.

Otkrivanje Vaših ličnih podataka
Mi imamo pravo da Vaše lične podatke dostavimo pravnim i fizičkim licima koji u naše ime obavljaju određene funkcije i pružaju usluge. Ove funkcije mogu da uključuju hosting sajtova, analizu podataka i pružanje drugih usluga podrške. Sva ova lica su dužna da štite Vaše lične podatke i da ih obrađuje samo u skladu sa našim uputstvima.
Imamo pravo da otkrijemo Vaše lične informacije ako je, po našem mišljenju, takvo obelodanjivanje propisano zakonom.

Iznošenje Vaših ličnih podataka u inostranstvo
Imamo pravo da, uz saglasnost nadležnog organa, Vaše podatke o ličnosti, koje smo od Vas dobili, obrađujemo i iznosimo  u države izvan Evropskog ekonomskog prostora, čiji zakoni ne garantuju isti nivo zaštite Vaših ličnih podataka. Garantujemo da će prilikom takvog prenosa podataka biti obezbeđene sve mere kako bi bili ispoštovani svi važeći zakoni i propisi koji se odnose na iznošenje podataka.