• 40 mm keramička Click mešačka glava;
  • Spajanje fleksibilnim vezama G3/8“;
  • Sistem za fiksiranje Easy Fix;
  • Crevo 1500 mm;
  • Uvlačeći tuš 2(dvo)-funkcionalan
Nabavi sa spiska

Moje kupatilo

    Nabavi sa spiska

    Moje kupatilo